GRUP EDU:
Descarcă planificările

Gradinita
 | Înregistrare


Societatea: EDU SOFT MARKETING SRL

Sediul: Tg.Mureș, str. Avram Iancu nr.46, ap.1/A

Nr.înreg.ORC: J26/1576/2007

CUI: 22354360

Notă de informare și acord

de prelucrare a datelor cu caracter personal[1]

        STIMATE CLIENT,

        Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. având datele de identificare din antet vă informează pe această cale că în data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în baza căruia termenii de mai jos au următoarea semnificație:

        Operatorul înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

        Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

        Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată”).

        Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

        Stat terț înseamnă orice stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

        Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi: nume; prenume; seria și numărul cărții de identitate/pașaportului/permisului de conducere; codul numeric personal; domiciliu/reședința; numărul de telefon; adresa de e-mail; date bancare; contul IBAN și banca la care este deschis acesta; data nașterii; sexul; adresa de livrare a produselor cumpărate; codul poștal; adresa dispozitivului electronic care se conectează la rețeaua de internet a societății; forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea site-ului nostru; data și ora accesării sau solicitării; durata vizitei; denumirea paginii accesate/fișierului accesat; browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului; sistemul de operare folosit de către utilizator; locația generală a dispozitivului de pe care ne contactezi.

        Furnizarea datelor d-voastră personale corecte și complete este necesară derulării în condiții legale a relațiilor cu societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L., în lipsa lor societatea aflându-se în imposibilitatea de a vă pune la dispoziție serviciile sale.

        Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor vizate.

        În cazul în care ne transmiteți datele d-voastra cu caracter personal prin intermediul internetului, va asiguram ca depunem toate eforturile in vederea protejarii acestora.

        Scopurile prelucrării.

        Datele d-voastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

        Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz, sunt:

        Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în cazul îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.

        Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal  este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

        Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

        Sursa colectării:

        Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră.

        Drepturile dumneavoastră:

        - Dreptul de acces - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

        - Dreptul la rectificare - reprezintă dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

        - Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; vă opuneți prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

        - Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică atunci când: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar d-voastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor d-voastră.

        - Dreptul la portabilitatea datelor - este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

        - Dreptul la opoziție - în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.

        Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. depune toate eforturile tehnice și organizatorice în vederea asigurării securității datelor d-voastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, dezvăluirii sau a accesului neautorizat asupra lor.

        În cazul în care considerați că v-am încălcat vreunul dintre drepturile d-voastră menționate mai sus, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

        Puteți exercita drepturile sus menționate printr-o cerere scrisă datată, semnată și transmisă către societatea EDU SOFT MARKETING SRL prin poștă la adresa Tg.Mureș, str. Avram Iancu nr.46, ap.1/A, județul Mureș sau prin email la adresa: office@edituraedu.ro.

        De asemenea, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru protecția datelor la aceeași adresă de e-mail de mai sus.

[1] Rev1

Copyright - Toate drepturile sunt rezervate Editurii Edu!
Termeni şi condiţii
Politica de retur
Politica de confidentialitate
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare și acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
ANPC

Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.