GRUP EDU:
Descarcă planificările

Gradinita
 | Înregistrare

TERMENI SI CONDITII

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.edituraedu.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

www.edituraedu.ro este administrat de SC EDU SOFT MARKETING SRL cu sediul in Jud. Mures, Targu Mures, Str Avram Iancu Nr 46, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J26/1576/2007, CUI RO22354360. Ne rezervam dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului www.edituraedu.ro fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

Obligatiile dumneavoastra de inregistrare:

Pentru a putea cumpara de pe www.edituraedu.ro, trebuie sa introduceti datele dumneavoastra pe website-ul nostru.
In utilizarea serviciului, declarati ca veti furniza informatii reale, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra.
In situatia in care consideram ca aceasta obligatie a fost incalcata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinata sau nedeterminata, fara nicio notificare prealabila.

Pret si modalitati de plata:

Preturile prezentate includ TVA (5%).
Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga si costurile de livrare.
Plata produselor se efectueaza in numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Informatii privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 7 zile lucratoare, socotit de la data preluarii comenzii dumneavoastra. Acest termen poate fi modificat din motive independente de vointa noastra.

Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugata (TVA) inclus si sunt urmatoarele:
1) 1, 2, 3 produse prin posta 7 lei.
2) 1, 2, 3 produse prin curier 7 lei.
3) peste 4 produse livrarea este gratuita.

Livrarea se face de catre o societate de curierat, la domiciliul clientului, in termen de 3 zile de la expedierea comenzii, si poate ajunge la destinatie dupa maxim 7 zile. In cazul in care doriti sa specificati anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, va rugam sa introduceti in casuta de observatii aceste lucruri inainte de finalizarea comenzii. In ziua in care coletul cu comanda dumneavoastra va fi expediat, veti fi instiintat prin e-mail sau telefonic de catre noi. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livreaza in limita stocului disponibil. In cazul in care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai afla pe stoc veti fi instiintat in acest sens. In unele cazuri, produsul comandat poate fi inlocuit cu unul asemanator daca dumneavoastra doriti si sunteti de acord cu acest lucru.

Raspunderea pentru orice deteriorare cauzata produsului, coletului sau pachetului trimis de catre noi, revine societatii de curierat sau transportatorului conform legislatiei in vigoare. Produsele vor fi inlocuite de catre noi daca se va face dovada culpei curierului si vom fi instiintati in termen de 12 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Intregul continut al site-ului www.edituraedu.ro, incluzand, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea SC EDU SOFT MARKETING SRL sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.edituraedu.ro, sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail office@edituraedu.ro.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Partea 1 – Terminologie

„Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre editura cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;

„Privacy Shield”: desemneaza principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit incadrarea schimburilor de Date cu caracter personal intre o tara membra a Uniunii Europene si o intreprindere cu sediul in Statele Unite;

„Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

„Ora/zi”: desemneaza ora/ziua lucratoare.

Partea 2 – Durata si locatia prelucrarii

Datele cu caracter perosnal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele: a) Date personale: nume si prenume, adresa, telefon. b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate.

Durata prelucrarii. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat Contractul incheiat intre parti va fi in vigoare, cu indeplinirea prevederilor aferente. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

SC EDU SOFT Marketing SRL proceseaza datele cu caracter personal mentionate in urmatoarea locatie fizica: sediul central Editura EDU, Tg Mures, Strada Avram Iancu, Nr 46. Editura nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza date cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 (trei) luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

Partea 3 - Natura si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC EDU SOFT Marketing SRL va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre editura a serviciilor aferente obiectului Contractului.

Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de clienti. Beneficiarul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal. Editura EDU se obliga fata de Beneficiar sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: a) Editura va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; b) Editura va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri; c) Editura se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; d) Editura va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate; e) Editura garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; f) Editura se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri; g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii; h) Editura se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective; i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Editura se obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate; j) Editura se asigura ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate; k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, SC Edu Soft Marketing SRL va fi responsabila pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

Partea 4 - Drepturile si obligatiile Beneficiarulu

Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele: a) Dintre cele doua Parti, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de catre Operator in numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator. b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile Beneficiarului. In lipsa acestor instructiuni, SC Edu Soft Marketing SRL va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai. c) Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal; d) Beneficiarul are obligatia sa informeze SC Edu Soft Marketing SRL cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre SC Edu Soft Marketing SRL la adresa office@edituraedu.ro; e) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului; f) Beneficiarul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale SC Edu Soft Marketing SRL care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea bunurilor furnizate pentru si in numele Beneficiarului.

Partea 5 - Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

SC Edu Soft Marketing SRL se obliga sa notifice Beneficiarului orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Beneficiarului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcarea securitatii datelor cu caracter personal. SC Edu Soft Marketing SRL garanteaza ca va informa Beneficiarul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Beneficiarul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia. In ceea ce priveste fiecare incalcare, SC Edu Soft Marketing SRL va ajuta Beneficiarul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs Beneficiarului, ca o consecinta a incalcarii securitatii. Fara a aduce atingere celor de mai sus, SC Edu Soft Marketing SRL este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Beneficiar la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre SC Edu Soft Marketing SRL in numele Beneficiarului. In acest sens, SC Edu Soft Marketing SRL se obliga ca listele trimise Beneficiarului sunt complete si corecte.

Partea 6 – Raspunderea juridica

Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate, SC Edu Soft Marketing SRL se va obliga la plata integrala a despagubirilor pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email office@edituraedu.ro sau pe adresa sediului social a Editurii Edu.

Responsabilitati privind produsele

SC EDU SOFT MARKETING SRL nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru orice pagube aparute prin folosirea produselor achizitionate prin intermediul acestui site, in alte scopuri decat cele mentionate de producator. Returnarea produselor se poate efectua in conformitate cu dispozitiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugam sa vizitati sectiunea “Politica de retur“.

Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta

Art. 1. - Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de posta electronica (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute la art. 1 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzand tehnicile de comunicatie la distanta
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizata;
d) publicitate tiparita cu bon de comanda;
e) catalog;
f) telefon cu interventie umana;
g) telefon fara interventie umana (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);
k) posta electronica (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si SC EDU SOFT MARKETING SRL. In cazul unor eventuale conflicte intre SC EDU SOFT MARKETING SRL si clientii sai, se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta competenta in conformitate cu legile romane in vigoare.

Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii clientul isi isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile ce decurg din cumpararea din magazinul virtual www.edituraedu.ro.

Copyright - Toate drepturile sunt rezervate Editurii Edu!
Termeni şi condiţii
Politica de retur
Politica de confidentialitate
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare și acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
ANPC

Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.