NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

Manual Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a

Resurse didactice

Despre produs

           Manualul de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a este câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației în 2023.

          Manualul este elaborat în conformitate cu programa școlară în vigoare, respectând conținuturile învățării prevăzute în programă. Unitățile de învățare încep cu o pagină introductivă în care sunt enumerate conținuturile și obiectivele urmărite. Conținuturile de matematică și cele de explorarea mediului sunt armonios integrate. Ele sunt însoțite de ilustrații sugestive, menite a-l ajuta pe elev în înțelegerea noțiunilor noi. Acestea sunt semnalate distinct în rubrici precum: Descopăr, Rețin sau Îmi amintesc. Pagina de exerciții și probleme este împărțită în două coloane, distinct colorate, pe grade de dificultate. Coloana galbenă conține exerciții cu un grad mai scăzut de dificultate, iar cea mov conține exerciții mai dificile. Pentru fiecare item de evaluare, de la finele unităților de învățare, sunt notați descriptorii de performanță și autoevaluarea. Aceasta din urmă are un caracter subiectiv, elevul stabilind cum crede că s-a descurcat: foarte bine, bine sau suficient.

          Fiecare secvență de învățare începe cu un exercițiu predictiv, de spargere a gheții (Calcul mintal), în care exercițiile și situațiile-problemă sunt astfel coordonate încât să facă trimitere spre noua temă. Demersul didactic se desfășoară firesc, sincretic și adaptat vârstei: Descopăr, Rețin, Aplic, Exersez și Rezolv probleme. De-a lungul proiectului de manual, atât în varianta tipărită, cât și în cea digitală, predomină învățarea distractivă, care asigură o participare activă individuală și/ sau în grup. În chenare distinct marcate (Rețin), informațiile reactualizate sau nou dobândite sunt sintetizate în texte scurte, exemple, imagini sau animații de tipul Mi-am amintit, Am descoperit, Am aflat, Am învățat.

          Varianta digitală a manualului conține 62 de imagini explicative, 36 de lecții animate și 21 de exerciții interactive. 

          Unitățile de învățare sunt comune cu cele din manualul de Comuncare în limba română pentru clasa a II-a, câștigător al licitației 2023.

Cuprins

Unitatea 1 Călătorii, călătorii

1. Numerele naturale de la 0 la 100. Recunoaștere, formare, citire, scriere

2. Numerele naturale de la 0 la 100. Comparare, ordonare

3. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100,

fără trecere peste ordin

4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100,

cu trecere peste ordin

5. Unități de măsură. Figuri și corpuri geometrice

6. Călătorind prin mediul înconjurător

Iată cât știu! Evaluare inițială

------------

Unitatea 2 În lumea cunoașterii

1. Menținerea stării de sănătate (Dietă, igienă personală, exercițiul fizic).

Boli provocate de virusuri

2. Numerele naturale de la 0 la 1000. Recunoaștere, formare,

citire, scriere (cu cifre și litere)

3. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000

4. Estimarea și aproximarea numerelor naturale de la 0 la 1000

5. Metode de prevenire a bolilor

6. Numere pare și impare

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

------------

Unitatea 3 Pe cărările toamnei

1. Pământul – apă, uscat, atmosferă

2. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, fără trecere peste ordin

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000, fără trecere peste ordin

4. Proba adunării și a scăderii

5. Forme de relief: munți, dealuri, câmpii

6. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin

7. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste

ordinul unităților  

8. Probleme

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

-------

Unitatea 4 Colindăm în lung și-n lat

1. Unde și vibrații. Intensitatea și tăria sunetelor

2. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu împrumut la

ordinul zecilor

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 , cu împrumut la

ordinul zecilor 

4. Organizarea și reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)

5. Producerea sunetelor

6. Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

---------------

Unitatea 5 Cu iarna la drum

1. Polul Nord, Polul Sud

2. Adunarea repetată de termeni egali

3. Operația de înmulțire

4. Înmulțirea când unul dintre factori este 2 (Evidențierea proprietăților

înmulțirii – comutativitatea)

5. Înmulțirea când unul dintre factori este 3

6. Înmulțirea când unul dintre factori este 4

7. Deșertul

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

Unitatea 6 Călător printre stele

1. Universul (Planetele sistemului solar)

2. Înmulțirea când unul dintre factori este 5 (Evidențierea proprietăților

înmulțirii – asociativitatea)

3. Înmulțirea când unul dintre factori este 6 și 7 

4. Înmulțirea când unul dintre factori este 8 și 9 

5. Ciclul zi-noapte 

6. Cazuri speciale de înmulțire (Evidențierea proprietăților înmulțirii – elementul neutru)

Acum știu! Recapitulare  

Iată cât știu! Evaluare

-----------------

Unitatea 7 Pe aripile primăverii

1. Plante – caracteristici comune viețuitoarelor (înmulțire, creștere, nevoie de

bază: aer, hrană, apă)

2. Împărțirea ca scădere repetată

3. Împărțirea – operația inversă înmulțirii

4. Împărțirea la 2

5. Împărțirea la 3

6. Împărțirea la 4

7. Animale – caracteristici comune viețuitoarelor (reproducere, creștere, nevoie de

bază: aer, hrană, apă)

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

-----------------

Unitatea 8 Călătorim prin Țara Copilăriei

1. Medii de viață. Pădurea

2. Lacul. Balta. Iazul

3. Împărțirea la 5

4. Împărțirea la 6 și la 7

5. Împărțirea la 8 și la 9

6. Cazuri speciale de împărțire

7. Proba înmulțirii și a împărțirii

8. Delta Dunării

9. Marea Neagră 

10. Fracții (Jumătate/ doime, sfert/ pătrime. Fracții echivalente)

11. Probleme care se rezolvă prin cele patru operații (adunare și/ sau scădere,

înmulțire, împărțire)

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

-----------------

Unitatea 9 Pe covorul fermecat  

1. Magneți (Forțe exercitate de magneți)

2. Figuri geometrice (Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc)

3. Axa de simetrie. Semicercul 

4. Corpuri geometrice (Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcție după desfășurare dată)

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

-----------------

Unitatea 10 În lumea invențiilor  

1. Corpuri și materiale care conduc electricitatea

2. Unități de măsură pentru lungime (Unități standard: metrul, centimetrul, milimetrul. Instrumente de

măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta)

3. Măsurarea capacității vaselor (Unități standard: litrul, mililitrul)

4. Unități de măsură pentru masa corpurilor (Unități standard: kilogramul, gramul. Instrumente de

măsură: cântarul, balanța)

5. Unități de timp: ora, minutul. Ceasul

6. Ziua, săptămâna, luna, anul (Calendarul. Anotimpurile: lunile corespunzătoare)

7. Monede și bancnote (Leul. Euro – monede și bancnote. Schimburi echivalente valoric în

concentrul 0-1000)

Acum știu! Recapitulare  

Iată cât știu! Autoevaluare  

-----------------

Unitatea 11 În căutarea verii

Recapitulare finală

 

Produse asemănătoare