NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

Manual Matematică și explorarea mediului pentru clasa I

Resurse didactice

Despre produs

           Manualul de Matematică și explorarea mediului pentru clasa I este câștigător al LOCULUI I la licitația organizată de Ministerul Educației în 2023.

           Acest manual este unul inovativ, modern, utilizând metode activ-participative de predare-învățare. Situațiile de învățare sunt astfel construite încât să conducă la formarea și dezvoltarea competențelor generale și specifice prevăzute în programa școlară, abordând într-o manieră modernă, accesibilă și atractivă conținuturile științifice. Fiecare secvență de învățare începe cu discuții pe marginea unei imagini. Întrebările solicită răspunsuri creative, ele fiind coordonate spre a face trimitere la noua temă. În acest mod, elevii sunt puși să-și exprime liber propriile idei și sentimente. Demersul didactic se desfășoară apoi firesc, sincretic și adaptat vârstei: Observă și discută, Bifează, Calculează, Desenează, Unește, Elimină intrusul, Încercuiește și Colorează. De-a lungul proiectului de manual, atât în varianta tipărită, cât și în cea digitală, predomină jocul didactic care asigură o participare activă individuală și/ sau în grup. Unele teme sunt completate cu experimente ușoare și activități practice, dar și cu exerciții recreative.

           Conținuturile învățării urmărite de-a lungul proiectului de manual respectă corectitudinea științifică a informațiilor specifice celor două domenii: matematică și științe ale naturii. Informația este explicit redată prin imagini sugestive, texte adaptate vârstei și elemente multimedia atractive (filmulețe, jocuri interactive, experimente). Terminologia științifică (greoaie adesea, mai ales în domeniul științe ale naturii) este înlocuită cu un limbaj adaptat particularităților de înțelegere ale elevilor din clasa I.

          Varianta digitală a manualului conține 61 de imagini explicative, 36 de lecții animate și 18 exerciții interactive. 

          Unitățile de învățare sunt comune cu cele din manualul de Comuncare în limba română pentru clasa I, câștigător al licitației 2023.

Cuprins

Unitatea 1 - Din nou la școală

1. Ne amintim din clasa pregătitoare

2. Numerele de la 0 la 10

3. Numerele de la 0 la 31

Evaluare inițială

 

Unitatea 2 - Universul meu

1. Soarele, sursă de căldură și lumină

2. Soarele și viețuitoarele

3. Numerele naturale de la 0 la 31. Recunoaștere, formare, citire, scriere

4. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31

5. Investigația – Influența Soarelui asupra plantelor

6. Numere pare și impare

Recapitulare

Evaluare

 

Unitatea 3 - Toți cei mici, la bunici

1. Forme și surse de energie (Lumina, căldura și electricitatea ca forme de energie.

Soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul ca surse de energie. Utilizări în practică)

2. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 (Evidențierea proprietăților

adunării – comutativitate, asociativitate, element neutru)

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10

4. Aflarea numărului necunoscut

5. Probleme care se rezolvă printr-o operație

Recapitulare

Evaluare

 

Unitatea 4 - Călătorie în lumea poveștilor

1. Căderea liberă a corpurilor

2. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste ordin

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste ordin

4. Proba adunării și a scăderii

Recapitulare

Evaluare

 

Unitatea 5 – Prietenie

1. Corpul omenesc. Scheletul și organe majore ale corpului - creier, inimă, plămâni

(localizare și roluri)

2. Numerele naturale de la 0 la 100. Recunoaștere, formare, citire, scriere (cu cifre)

3. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100

4. Organe majore ale corpului – stomacul și rinichii (localizare și roluri)

5. Recapitulare

6. Evaluare

 

Unitatea 6 - În lumea plantelor

1. Părțile plantei (rolul structurilor de bază la plante)

2. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100

5. În lumea plantelor

6. Proiect – Dezvoltarea unei plante

7. Probleme care se rezolvă prin două operații

Recapitulare

Evaluare

 

Unitatea 7 - În lumea animalelor

1. Scheletul animalelor

2. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin

3. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin

4. Adunarea și scăderea în concentrul 0-20

5. Organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi;

localizare și roluri)

6. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin. Adunarea unui

număr format din zeci și unități cu un număr format din unități

7. Adunarea numerelor naturale formate din zeci și unități

8. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin. Scăderea dintr-un

număr format din zeci a unui număr format din unități sau zeci și unități  

9. Scăderea unui număr format din unități dintr-un număr format din zeci și unități 

10. Scăderea a două numere naturale formate din zeci și unități

11. Probleme care se rezolvă prin una sau două operații

Recapitulare

Evaluare

Unitatea 8 - Poveștile pământului

1. Transformări ale apei (solidificare, topire, evaporare, fierbere, condensare)   

2. Unități de măsură pentru lungime (Unități standard: centimetrul. Instrumente

de măsură: rigla)

3. Unități de măsură pentru capacitate (Unități nonstandard)

4. Litrul

5. Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile

6. Leul. Monede și bancnote (Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100)

Recapitulare

Evaluare

 

Unitatea 9 - Cântec, joc și voie bună

1. Producerea și propagarea sunetelor. Figuri geometrice. Orientare spațială și

localizări în spațiu (Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică. Poziții

ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior)

2. Corpuri geometrice (Cub, cuboid, cilindru, sferă; descriere – fețe: formă, număr)

3. Colectarea, citirea și înregistrarea datelor

Evaluare

 

Unitatea 10 - Se apropie vacanța. Recapitulare finală

1. Corpul omenesc. Numerele naturale de la 0 la 100

2. Animale. Adunarea și scăderea fără trecere peste ordin

3. Plante. Adunarea și scăderea cu trecere peste ordin

4. Soarele, sursă de căldură și lumină. Figuri geometrice. Unități de măsură

5. Să ocrotim mediul înconjurător. Probleme

Evaluare finală

 

 

Produse asemănătoare